December 9, 2022 · Redakcija

United Cloud otvara 100 radnih mesta za IT stručnjake u regionu

Proizvodi ove kompanije dostupni su na osam tržišta koja ukupno broje 40 miliona ljudi.

Razvojno-istraživački centar United Cloud najavio je 8. decembra da će tokom naredne godine zaposliti još 100 IT stručnjaka, te proširiti svoj tim od 320 ljudi u pet gradova regiona i Evrope.

Kako je saopšteno tokom predstavljanja planova ove kompanije, United Cloud će na taj način podržati razvoj nove generacije telekomunikacionih i medijskih proizvoda

Prema rečima izvršnog direktora Srđana Đurđevića, u centrima United Cloud-a servisi se stvaraju od ideje do realizacije, tako da je kompletan tehnološki ciklus zaokružen, uz uključivanje i hardvera i softvera.

„Industrije koje se zasnivaju na tehnološkim inovacijama imaju potencijal daljeg rasta u narednih pet godina. To nam donosi priliku, ali i ogromnu odgovornost da nastavimo sa kreiranjem vrednosti za svakog stanovnika u regionu“

izjavio je Đurđević, dodajući da je prednost United Clouda u predvođenju inovacija, uvođenju svetskih trendova u region i razvoju sopstvenih proizvoda.

Kako kaže, United Cloud će nastaviti sa strategijom rasta i u narednim godinama, ne samo u pogledu proizvoda, već i ljudi i znanja. Takođe, Đurđević ističe da lokalni mladi stručnjaci, ne samo iz Beograda već i iz regionalnih kancelarija, imaju neophodnu tehnološku ekspertizu da za kratko vreme lansiraju globalne proizvode i donesu svetske inovacije na sva tržišta u regionu.

„Verujemo da će naša sledeća prekretnica biti razvoj nove generacije digitalnih servisa, uz primenu mašinskog učenja i veštačke inteligencije”, rekao je Srđan Đurđević.

Istaknuto je i da je beogradski centar United Cloud-a, koji je ujedno i najveći, dizajniran da podrži potrebe vodećih stručnjaka iz industrije koji rade uz primenu najnovijih tehnologija i hi-tech opreme. Koncipiran je s ciljem da različiti timovi imaju najbolje uslove za rad u „state-of-the-art“ okruženju, uz maksimizaciju efikasnosti, fleksibilnosti i kreativnosti.

Prema saopštenim informacijama, kao deo United Grupe, proizvodi United Cloud-a dostupni su na osam tržišta na kojima Grupa posluje i koja broje ukupno 40 miliona ljudi, a naredni koraci, nakon proširenja beogradskih resursa, jesu proširenje centra u Ljubljani, a potom otvaranje centara u Atini i Sofiji.