December 17, 2022 · Redakcija

South3E objavio poziv za istraživače i startape za razvoj deep tech inovacija

Rok za prijavu je 10. februar 2023. godine, do 17 časova.

Southern European Entrepreneurship Engine (South3E), inicijativa podržana od strane Evropske komisije u okviru SCALEUP poziva Evropskih inovacijskih ekosistema (EIE), objavio je poziv namenjen istraživačkim timovima, startapima i malim i srednjim preduzećima (MSP).

Kako se navodi, projekat South3E je pokrenut s ciljem da unapredi deep tech projekte i istraživanja, koji bi mogli da imaju pozitivan uticaj na društveni razvoj i ekonomski rast, kako bi se obezbedila održiva budućnost.

Prema saopštenju koje je istaknuto na sajtu Privredne komore USK, na ovaj način će se angažovati neiskorišćeni inovativni potencijal u deep tech sferi južne Europe.

„South3E poziv je prvi u nizu poziva, objavljen u okviru segmenta posvećenog razvoju mehanizma za rast, koji će poboljšati povezanost i efikasnost preduzetničkih ekosistema u zemljama južne Evrope. U okviru ovog poziva, South3E će razviti disruptivna rešenja izgrađena oko jedinstvenih revolucionarnih otkrića, proizvoda, procesa ili usluga, koja imaju potencijal da zadovolje potrebe tržišta. Ovaj novi mehanizam će angažovati neiskorišćeni inovativni potencijal u deep tech sferi južne Europe, s posebnim fokusom na naučnu i tehničku izvrsnost u oblasti poljoprivrede, prirodnih nauka, zdravstva, inženjerstva i tehnologije.”

U zavisnosti od nivoa zrelosti u kojima se potencijalni aplikanti nalaze (rana faza, faza rasta i faza skaliranja), poziv je podeljen na tri vrste usluga:

  • S3E Start — za istraživačke timove i kancelarije za transfer tehnologije. 

(Projekat S3E nudi praktičan program obuke za usavršavanje njihovih komercijalnih veština i osiguravanje ranog finansiranja za razvoj);

  • S3E Charge — za zrele startape. 

(Projekat S3E pruža mentorstvo i umrežavanje radi razvoja poslovnog plana spremnog za ulaganja i olakšava pristup izvorima finansiranja);

  • S3E Reverse — za skaliranje startapa i MSP-ova. 

(Projekat S3E ć-startape-i-mala-i-srednja-preduzecae uspostaviti tzv. Ekosistem otvorenih inovacija (Open Innovation Ecosystem) za posredovanje, povezivanje i umrežavanje korporacija sa startspima u fazi skaliranja, po principu izazov-rešenje, odnosno ‘challenge-solution duality’).

Kako je istaknuto, poziv je otvoren za zemlje južne Evrope (Bugarska, Hrvatska, Grčka, Italija, Malta, Portugalija, Kipar, Rumunija, Slovenija, Španija), kao i za pridružene članice (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija, Turska).

Svi oni koji su zainteresovani mogu se prijaviti na zvaničnoj stranici South3E projekta, a rok za apliciranje je 10. februar, do 17 časova. Više informacija o projektu i otvorenom pozivu mogu se pronaći takođe na zvaničnoj internet prezentaciji S3E.