July 10, 2023 · Redakcija

Onlajn predavanje o Whole Team Programming 19. jula

Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa ključnim konceptima i prednostima Whole Team Programming metodologije u odnosu na individualni rad.

Predavanje u organizaciji Tech Excellence odviće se onlajn 19. jula i biće posvećeno Whole Team Programming konceptu.

Whole Team Programming ili Ensemble Programming je praksa u kojoj ceo tim sarađuje radi pravljenja kvalitetnijeg koda nego kod pojedinačnog programiranja, uz veću brzinu rada.

Učesnici će imati priliku da nauče veštine komunikacije u grupi, kao i da se upoznaju sa načinima selekcije i organizacije rada, i  uvide prednosti Whole Team Programming metodologije u odnosu na individualni rad.

Predavanje će održati Paige Watson, senior consultant u Industrial Logic. Paige ima višedecenijsko iskustvo u pravljenju softvera i Quality Craft praksama poput TDD, Pair & Mob programiranju, CI/CD i SecDevOps Teams.
I am always looking at creating great software in a better way. Let’s learn what that is together.

Događaj će se održati onlajn 19. jula sa početkom u 17:30 časova.

Učešće je besplatno ali je potrebno prijaviti se preko Meetup platforme, na sledećem linku.