March 9, 2023 · Redakcija

Otvorene prijave za treći po redu StarTech konkurs bespovratne pomoći za startape

Prijave za program su otvorene do 3. maja, a mogu se dobiti sredstva između 15-100.000 dolara.

Otvoren je treći godišnji konkurs za podršku inovacijama i digitalnoj transformaciji poslovanja u okviru programa StarTech, od 3. marta do 3. maja 2023.

Kako se navodi u saopštenju, na konkurs se mogu prijaviti startapi, preduzetnici, MSP, kao i neregistrovani timovi sa do pet članova, koji imaju inovativne biznis ideje ili žele da transformišu svoje poslovanje uvođenjem novih tehnologija. 

Kandidati mogu konkurisati za podršku u okviru jedne od tri kategorije, i u zavisnosti od vrste i ciljeva projekta, mogu osvojiti sredstva u visini od 15,000$ do 100,000$:

 LOT 1: Podrška startapovima sa inovativnim idejama 

  • Korisnici: Timovi u osnivanju i startap biznisi koji su registrovani najranije 01.01.2021.
  • Namena: Razvoj inovacija – izrada prototipa, implementacija ili komercijalizacija inovacije
  • Vrednost grantova: 15,000 do 25,000 dolara, uz minimalno 10% finansijskog učešća korisnika granta.

LOT 2: Podrška malim i srednjim biznisima za razvoj inovacija i/ili digitalnu transformaciju 

  • Korisnici: MMSPP koji su registrovani najkasnije 31.12.2020. godine.
  • Namena: Kroz Lot 2 mogu se finansirati projekti koji imaju za cilj implementaciju/komercijalizaciju inovacije i/ili digitalnu transformaciju.
  • Vrednost grantova: 25,000 do 50,000 dolara, uz minimalno 20% finansijskog učešća korisnika granta.

LOT 3: Podrška malim i srednjim biznisima za razvoj inovacija ili digitalnu transformaciju, sa ciljem izvoza ili povećanja radnih mesta  

  • Korisnici: MMSPP koji su registrovani najkasnije 31.12.2020. godine.
  • Namena: Kroz Lot 1 mogu se finansirati projekti koji imaju za cilj implementaciju/komercijalizaciju inovacije za izvozno tržište, i/ili digitalnu transformaciju i novootvorena radna mesta/ostvaren izvoz.
  • Vrednost grantova: 50,000 do 100,000 dolara, uz minimalno 30% finansijskog učešća korisnika granta

Prijava

Zainteresovani kandidati treba da popune onlajn prijavni formular, prilože biznis plan u predviđenom formatu i prateću dokumentaciju najkasnije do 3. maja 2023. u 23.59h.

Kandidatima je na raspolaganju i podrška u pripremi biznis plana – rok za prijavu za stručnu podršku je 3. april 2023 do 23.59h. koja se vrši putem popunjavanja online formulara.

Sve informacije o uslovima konkursa, načinu prijavljivanja, kao i prateća dokumentacija, dostupni su na sledećem linku.