April 6, 2023 · Redakcija

Srbija svetski lider u oblasti digitalne transformacije

Srbija je na 11. mestu u svetu po indeksu zrelosti digitalne administracije koji meri ključne aspekte digitalizacije javne uprave.

Prema poslednjem globalnom izveštaju Svetske banke, koji uporedno prati napredak u oblasti digitalne transformacije u 198 ekonomija sveta, Srbija je na 11. mestu u svetu, odnosno na 4. mestu u Evropi, prenosi eKapija.

Svetska banka napravila je tzv. GovTech Maturity Index, ili indeks zrelosti digitalne administracije. Ovaj indeks prati četiri ključna pokazatelja: (i) glavne državne sisteme i zajedničke digitalne platforme, (ii) dostupnost onlajn usluga, (iii) angažovanje po pitanju digitalnog građanstva, i (iv) preduslove za GovTech.

Kako pokazuje izveštaj, Srbija se nalazi među državama u grupi A, koji su okarakterisani kao globalni lideri u oblasti digtalne transformacije, a Srbija takođe spada među zemlje koje su iz grupe B prema najnovijim podacima prešli u ovu, najvišu grupu. 

Vrednost kompozitnog indeksa zrelosti digitalne administracije od 0,895 znači da je Srbija napredovala za 40 mesta u odnosu na 2020. godinu i pozicionirala se među prvima u regionu, a na evropskom nivou ispred Austrije, Španije, Nemačke, Velike Britanije i mnogih drugih visokorazvijenih zemalja.

Indeksi obuhvataju procenu ključnih sistema i tehničko-tehnoloških faktora digitalne transformacije, isporuku digitalnih usluga, adekvatnost propisa i politika, nivo digitalnih veština, kao i mehanizme za digitalnu komunikaciju i participaciju građana i druge važne preduslove.