October 12, 2022 · Redakcija

Predložen novi model oporezivanja frilensera za 2023.

Radna grupa za rešavanje statusa frilensera u Srbiji objavila je novi model po kome bi 2023. trebalo da se oporezuju radnici na internetu.

Radna grupa za rešavanje statusa frilensera u Srbiji objavila je novi model po kome bi 2023. trebalo da se oporezuju radnici na internetu. Predstavnici UFPS (Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije), koji su ujedno i članovi pomenute grupe, objasnili su za Biznis.rs šta građani koji zarađuju na ovaj način mogu da očekuju ako ovaj predlog bude usvojen.

Prema predlogu, frilenseri će se prijavljivati za oporezivanje kvartalno, a rok za prijavu prihoda ostvarenih u nekom kvartalu će biti 30 dana od njegovog završetka. Drugim rečima, frilenseri će moći između 1. i 30. aprila 2023. da prijave prihode koje su ostvarili u periodu od 1. januara do 31. marta iste godine. 

Takođe, kako ističu iz UFPS, frilenseri će moći u svakom kvartalu da biraju jedan od dva modela oporezivanja. Ipak, ukoliko u jednom kvartalu odaberu jedan model oporezivanja, nisu u obavezi da u narednom odaberu isti.

Prvi način oporezivanja (model A) podrazumeva:

  • Neoporezivi mesečni prihod iznosi 19.300 dinara (nije vezan za minimalac), što je kvartalno 57.900 dinara.
  • Normirani troškovi iznose 34 odsto.
  • Osnovica za porez i doprinose dobija se tako što se od ukupnog kvartalnog prihoda oduzmu normirani troškovi i trostruka vrednost neoporezivog mesečnog prihoda.
  • Na osnovicu se obračunavaju: porez po stopi od 10 odsto, zdravstveno po stopi od 10,3 procenata i PIO po stopi od 25 odsto.

Kako navode iz Udruženja, minimalni mesečni iznos za uplatu za PIO je trenutno 7.720 dinara kako bi se obezbedilo upisivanje punog staža za ceo taj mesec. Dakle, kvartalno se plaća 23,160 dinara za PIO minimalno ili 25 odsto za iznose PIO veće od fiksnog.

Drugi način oporezivanja (model B) podrazumeva:

  • Neoporezivi mesečni prihod iznosi 32.000 dinara (nije vezan za minimalac), što je kvartalno 96.000 dinara.
  • Nema normiranih troškova.
  • Osnovica za porez i doprinose dobija se tako što se od ukupnog kvartalnog prihoda oduzme trostruka vrednost neoporezivog mesečnog prihoda.
  • Na osnovicu se obračunavaju: porez po stopi od 20 odsto,  zdravstveno po stopi od 10,3 i PIO po stopi od 25 procenata.

Iz Udruženja frilensera i preduzetnika Srbije takođe su naglasili da bi PIO trebalo da bude smanjen na 24 odsto od januara.