November 21, 2022 · Redakcija

Radionica o akceleratorskim programima i njihovom značaju 29. novembra u Beogradu

Agenda obuhvata predstavnike naučno-tehnoloških parkova, poslovnih inkubatora, startap centara i habova.

Svetska banka (World Bank, WB), u saradnji sa Fondom za inovacionu delatnost Srbije i Naučno-tehnološkim parkom Beograd, uz podršku Evropske unije i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, organizuje 29. novembra radionicu pod nazivom „Demistifikacija akceleratorskih programa i njihovog značaja” (Demystifying acceleration programs and their importance).

Kako se navodi, pomenuta radionica je odlična prilika da pojedinci čuju šta su akceleratorski programi i koliko su važni za razvoj lokalnih i regionalnih eksperata. Naime, tokom događaja će stručnjaci iz sveta predstaviti publici najbolje primere iz prakse, kao i ulogu akceleratora iz perspektive različitih kompanija koje podržavaju organizacije, preduzeća, startape i dr.

Radionica počinje 29. novembra u 09.30h i traje do 13.30h u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu, Veljka Dugoševića 54, Zvezdara (sala B5). Prema agendi, među učesnicima su naučno-tehnološki parkovi, poslovni inkubatori, startap centri i habovi.

Naime, nakon uvodne reči, prisutni će imati priliku da čuju predstavnike Programa Katapult, Fonda za inovacionu delatnost Srbije (Ivana Berić, Mlađan Stojanović) i Svetske banke (Maja Anđelković), kao i programa Raising Starts (Jelena Petrović) na temu „Principles and lessons from acceleration and complementary programs”. Zatim sledi segment pod nazivom „Rapid mapping exercise”, tokom kojeg će biti predstavljeni učesnici i organizacije.

Poslednji segment „Demystifying acceleration and its role in Serbia’s and the region’s entrepreneurial ecosystem” (Maria Carolina Romero, Brigitte Baumann Gervais, Helen Vasilevski) zamišljen je da odgovori na pitanja kako obično izgledaju akceleratorski programi (What does the acceleration process typically look like), šta investitori traže u kompanijama u ranim fazama razvoja i kompanijama u fazi rasta (What do investors look for in a) early-stage companies, b) growth-stage companies) i kako identifikovati i mentorisati kompanije u ekosistemu za sledeći korak (How to identify and mentor companies in your ecosystem for the next step). 

Takođe nastoji da objasni kritičnu ulogu konkurencije (The critical role of competition/wide funnel-narrow selections), pomogne učesnicima da identifikuju veštine koje treba da izgrade (Identifying skills you, your team, and your companies need to build), te da definišu naredne korake (Defining our next steps together). Nakon toga, prisutni će imati priliku i da postave pitanja i diskutuju tokom Q&A sesije.