October 12, 2022 · Redakcija

Prvi sastanak meetup grupe Data Science Club Belgrade 21. oktobra u Startit Centru

Meetup počinje u 18 časova, 21. oktobra, u Startit Centru u Beogradu (Savska 5).

Meetup grupa Data Science Club Belgrade održava prvi sastanak, u beogradskom Startit Centru (Savska 5), i to u petak, 21. oktobra 2022.

Tokom meetup-a će, kako je najavljeno, govoriti Alan Nikol (Alan Nichol) – suosnivač i CTO kompanije Rasa Technologies Inc. i jedan od koautora DIET Deep Learning arhitekture za otkrivanje entiteta i komunikacionih namera u dijalogu u oblasti NLU (Natural Language Understanding).

Naime, Rasa je startup i ujedno open-source tehnologija za razvoj konverzacijske AI (Conversational AI), među čijim investitorima se nalaze Andreessen Horowitz, Accel, i BSV, i čija rešenja koriste Forbes 200 kompanije za razvoj virtuelnih asistenata za svoje klijente.

Inače, Alan Nikol je studirao fizičku hemiju na Univerzitetu u Edinburgu, a zatim i doktorirao na Kembridžu, radeći na algoritmima mašinskog učenja u primeni u kompjuterskim simulacijama procesa na atomskoj skali, pre nego što se posvetio teškoj i izazovnoj oblasti razvoja konverzacijske AI i stvorio Rasa. 

Prema saopštenju, DIET arhitektura za otkriće entiteta i namera govornika u konverzaciji, u čijem razvoju je Nikol učestvovao i koja predstavlja srž Rasa tehnologije, nadmašuje poznate sisteme kao što je BERT, a trenira se šest puta brže od njih. Rasa open source, sa druge strane, predstavlja elaboriran codebase Python komponenti od kojih je moguće kreirati i trenirati virtuelnog asistenta po vašim specifičnim potrebama.

Kada je reč o tome kome je događaj namenjen, ovaj meetup je odlična prilika za svakog ko radi kao Data Scientst (početnik ili ekspert), te za ML inženjere, kompjutacione lingviste i sve one koji su zainteresovani za vrhunske razvoje AI u oblastima NLP/NLU, da čuju izlaganje Alana Nikola, ali i da učestvuju u umrežavanju Data Science zajednice koje je planirano nakon toga.

Tokom meetup-a će takođe biti reči i o budućim susretima u okviru Data Science Club Belgrade i potencijalu za saradnju u mnogim oblastima.

Neophodno je istaći da Startit prostor ima ograničen broj mesta, te je potrebna prijava za učešće i to preko meetup stranice.

Program meetup-a:
19:00 – 19:45 Alan Nikol (Alan Nichol), Transformers in NLU and Dialogue talk
19:45 – 20:00 Q&A
20:00 – 20:30 Networking Data Science zajednice