June 20, 2023 · Redakcija

Analiza dizajn radova na Practical UX meetupu 28. juna u Novom Sadu

Dizajneri će moći da predstave svoje skice i prototipove, UX i dizajn istraživanja, usability studije ili ankete i dobiju fidbek od kolega.

U sredu, 28. juna u Novom Sadu, organizuje se novi meetup Practical UX zajednice gde će dizajneri moći da predstave svoje radove i dobiju fidbek od kolega.

Cilj ovakve diskusije je da zajednica napreduje u veštinama dizajna, kao i da se podstaknu dobre prakse preispitivanja odluka i identifikovanja onih veština koje se mogu poboljšati.

Šta može da se očekuje?

Radovi će biti predstavljeni, a potom će se postaviti ciljevi diskusije i analizirati različiti aspekti dizajna, poput dizajn odluka, funkcionalnosti proizvoda i ključnih segmenata dizajna.

Učesnicima koji donose svoje radove predlaže se da pripreme odgovore na sledeća pitanja:

  • Zbog čega radite ovaj projekat i koji su mu biznis ciljevi?
  • Navedite ciljne grupe korisnika proizvoda koji dizajnirate?
  • Koje biznis i korisničke probleme želite da rešite?
  • Opišite kako bi izgledao potencijalni uspeh projekta? Zbog čega želite da uspeh bude takav?
  • Napišite nekoliko prideva koji opisuju vaš rad – koje emocije želite da vaš proizvod izazove kod ciljane publike?

Kome je događaj namenjen?

Na ovom događaju dizajneri će imati priliku da prikažu svoje dizajn radove i čuju analize i mišljenja kolega, a moći će da se analiziraju najrazličitiji radovi, kao na primer: skice i prototipove proizvoda, dizajne korisničkog interfejsa, gotove proizvode – kao i dizajn istraživanja, usability studije ili ankete.

Prijava

Prisustvo na događaju je besplatno, ali su zbog ograničenog mesta prijave obavezne, na Meetup linku događaja.

Više detalja o ovom i prethodnim događajima može se naći na stranici Practical UX ili na zvaničnom Slack kanalu grupe.