March 8, 2023 · Redakcija

Payspot postao institucija za izdavanje elektronskog novca

Payspot je osnovan 2015. godine, a svojevremeno je bio prva kompanija u Srbiji koja je pored Pošte omogućila platni promet.

Narodna banka Srbije dala je dozvolu za izdavanje elektronskog novca novosadskom „PAYSPOT” DOO, prenosi Tanjug.

Kao institucija elektronskog novca, Payspot može da pruža platne usluge kao što je uplata i isplata gotovog novca, kao i sve usluge koje su potrebne za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa.

U rešenju NBS objavljenom u Službenom glasniku navodi se da Payspot pored izdavanja elektronskog novca može da pruža još šest platnih usluga: uplate i isplate gotovog novca na platni račun, prenos novčanih sredstava sa i na platni račun transferom odobrenja, direktnim zaduženjem, korišćenjem platne kartice ili sličnog sredstva, potom usluzi izvršavanja platnih transakcija kod kojih su novčana sredstva obezbeđena kreditom odobrenim korisniku platnih usluga, kao i uslugama izdavanja i prihvatanja platnih instrumenata, te izvršavanja novčane doznake bez otvaranja platnog računa za platioca ili primaoca plaćanja.

Podsetimo, Payspot je osnovan 2015. godine i ima šest suvlasnika, a svojevremeno je bio prva kompanija u Srbiji koja je pored Pošte omogućila platni promet.

NBS je do sada izdao pet dozvola za izdavanje elektronskog novca, preduzećima iPay, Telekom Srbija, LED Pay, Akcionarskom društvu za rad sa platnim karticama Chip Card i Payspot.

Prvu izdatu dozvolu, firmi iPay, NBS je oduzeo u julu 2022. godine.