January 13, 2023 · Tamara Đorđević

Pravilnik o subjektima inovacionog sistema definiše šta je startap, a šta poslovni anđeo

Cilj Pravilnika je da obezbedi uvid u stanje inovacionog sistema, kao i da predstavlja osnov za podršku.

Kako je objavljeno na portalu Preduzetništvo, upravni odbor Fonda za inovacionu delatnost doneo je 13. januara Pravilnik o Registru subjekata nacionalnog inovacionog sistema, te definisao šta je startap, a šta poslovni anđeo.

Kada je u pitanju startap, on se može upisati ako je registrovan kao privredno društvo (ako nije nastalo statusnom promenom izdvajanja ili spajanja) ili ako je preduzetnik sa sedištem u Srbiji. Takođe, od njegovog osnivanja ne sme da prođe više od 10 godina i više od pet godina od dana ostvarivanja prvih poslovnih prihoda. Kako se navodi, protiv registrovanog startapa ne može da se vodi stečajni ili likvidacioni postupak.

Pored toga, postoje i dodatni uslovi za upis startapa — da su troškovi istraživanja i razvoja činili najmanje 10 odsto ukupnih rashoda u svakoj prethodnoj godini. Prema informacijama koje je preneo portal preduzetništva Ministarstva privrede, ukoliko podnosilac zahteva nema finansijsku istoriju, Fond formira komisiju koja odlučuje o zahtevu na osnovu procene prema definisanim kriterijumima da li podnosilac zahteva razvija inovativni proizvod, uslugu ili tehnologiju i da li ima potencijal brzog i velikog rasta.

Što se tiče poslovnih anđela, oni moraju da poseduju odgovarajuće stručno znanje na osnovu kog mogu da razumeju rizik ulaganja u startap, kako bi bili upisani u Registar. Uz to, neophodno je i da su uložili novčana sredstva u iznosu od najmanje 5.000 evra (ili ekvivalentnu vrednost u drugoj valuti) u jedan ili više srpskih startapa i to u poslednje tri godine. Kako se takođe ističe, ispunjenost pomenutih uslova potvrđuje se Izjavom o ispunjenosti uslova za upis poslovnog anđela u Registar, kao i odgovarajućom ispravom na osnovu koje se može utvrditi predmet ulaganja, kao i da su uložena sredstva primljena.