March 21, 2023 · Redakcija

Usvojen pravilnik o poreskoj prijavi za frilensere

Nova poreska prijava se naziva PP OPO-K, ali će se upotrebljavati tek za prihode koje frilenseri ostvare od drugog kvartala pa nadalje.

Ministarstvo finansija je donelo Pravilnik o poreskoj prijavi preko koje će frilenseri prijavljivati prihode po novom rešenju, prenosi Digitalna zajednica.

Krajem 2022. godine izmenama Zakona o porezu na dohodak građana usvojeno je rešenje za oporezivanja fizičkih lica koja rade preko interneta. To rešenje propisuje da frilenseri od 2023. godine prihode prijavljuju na kvartalnom nivou. 

Prema novom Pravilniku, poreska prijava se naziva PP OPO-K, ali će se upotrebljavati tek za prihode koje frilenseri ostvare od drugog kvartala pa nadalje.  

Naime, zbog tehničkih mogućnosti i kratkog roka Ministarstvo finansija nije bilo u mogućnosti da izradi najavljeni portal preko kog je moguće vršiti prijavu poreza.

Kako se navodi, to znači da će se za prihode ostvarene u prvom kvartalu (od 1. januara do 31. marta 2023. godine) podnositi prijave na Obrascu PP OPO — Poreska prijava o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika.

Ova prijava može se podneti u elektronskom ili neposredno u pismenom obliku.