September 28, 2022 · Redakcija

Istraživanje Nemačko-srpske privredne komore pokazuje da bi čak 95 odsto nemačkih kompanija ponovo investiralo u Srbiji

Nemačko-srpska privredna komora (AHK Srbija) saopštila je da su nemačko-srpske kompanije pozitivno ocenile privrednu klimu u Srbiji.

Rezultati istraživanja, koje je sprovela Nemačko-srpska privredna komora (AHK Srbija) u martu i aprilu ove godine, ukazuju na to da raste poverenje nemačkih kompanija u Srbiju kao investicionu destinaciju.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, anketa o privrednom ambijentu u Srbiji sprovedena je među kompanijama članicama Komore, a rezultati, nedavno predstavljeni na konferenciji za novinare, sugerišu da postoji ozbiljan rast poverenja nemačkih kompanija u Srbiju kada je u pitanju investiranje.

Kako kažu, ocena ekonomske situacije u Srbiji se za 2022. godinu nije pogoršala, iako ceo svet prolazi kroz treću krizu u poslednjih 20 godina. Pored toga, očekuje se dalji porast trgovinske saradnje između Srbije i Nemačke, mada, možda ipak ne sa dvocifrenom stopom rasta.

Uprkos posledicama pandemije korona virusa, te posledica sukoba u Ukrajini, koje se odražavaju na sve privrede u svetu, polovina anketiranih, odnosno 52 odsto, svoje poslovanje ocenjuje dobrim, dok samo 1 odsto nedovoljno dobrim, saopšteno je iz Nemačko-srpsko privredne komore.

Što se tiče prognoze poslovanja za aktuelnu godinu, prema istraživanju AHK-a, samo 10 odsto anektiranih strahuje od pogoršanja. Takođe, kada je reč o razvoju poslovanja i dodatnom zapošljavanju u 2022. godini, samo 5 odsto ispitanih pretpostavlja da će broj zaposlenih u okviru njihovih preduzeća opadati, dok 49 odsto kompanija planira povećanje broja zaposlenih, a 46 procenata ne planira nikakve promene po tom pitanju. Ovi podaci, kako Komora ističe, jasno ukazuju da će nemačke kompanije nastaviti da otvaraju radna mesta u Srbiji.

Prema istraživanju AHK-a, 46 odsto anketiranih firmi planira uvećanje investicija tokom 2022. godine, dok, sa druge strane, samo 10 odsto najavljuje smanjenje istih.

Među faktorima koji utiču na poslovanje u Srbiji, kompanije su najlošije ocenile borbu protiv korupcije i kriminala, pravnu sigurnost, transparentnost u javnim tenderima, efikasnost poreskog sistema i poreske uprave, kao i raspoloživost radne snage. Ipak, zadovoljavajuće ocene nemačko-srpskih kompanija dobili su kriterijumi koji se odnose na tržište rada u Srbiji, odnosno kvalifikacija i motivacija zaposlenih, njihova produktivnost, te akademsko obrazovanje.

Prema rečima direktora Nemačko-srpske privredne komore Aleksandera Markusa, Srbija je i dalje veoma poželjna destinacija za investicije i poverenje nemačkih kompanija sve više raste. Međutim, ona mora aktivno da ulaže napore na daljem poboljšanju opštih uslova poslovanja, budući da je konkurencija jaka.

„Raduje nas podatak da bi čak 95 odsto kompanija ponovo ulagalo u Srbiju, što je najbolji rezultat do sada. Veliki broj nemačkih preduzeća u ovom trenutku traga za novim dobavljačima, a zemlje Zapadnog Balkana svakako stoje u fokusu potencijalnih nemačkih investitora. S te tačke gledišta, postoji velika šansa za Srbiju, naročito kada se uzmu u obzir ocene privrednika sa lica mesta”, poručio je direktor AHK Srbije.

Anketu je prokomentarisao i rukovodilac privrednog odeljenja Ambasade SR Nemačke u Srbiji, Denis Kajzer, naglašavajući da rezultati ponovo potvrđuju privlačnost Srbije za nemačke kompanije i održavaju bliske ekonomske odnose dveju država.

„Govori za sebe činjenica da bi 95 odsto kompanija koje su učestvovale u anketi ponovo izabrale Srbiju kao mesto za investicije. Međutim, veliki broj nemačkih kompanija smatra da je potrebno unaprediti borbu protiv korupcije, kao i transparentnost u javnim nabavkama. Spremni smo da podržavamo Srbiju u tome, utirući na taj način i njen put ka EU”, zaključio je Kajzer.