January 23, 2023 · Redakcija

Meetup Data Science Club-a, 26. januara u Startit Centru Beograd

Događaj počinje u 18 časova, a tema će biti „Working with limited data from the perspective of research”.

U četvrtak, 26. januara, u beogradskom Startit Centru, Data Science Club organizuje meetup, a govornik (Ivan Vajs), obrađivaće temu „Working with limited data from the perspective of research: Signal classification and regression”.

Ivan Vajs je mlađi načni saradnik u Inovacionom centru ETF-a u Beogradu. Takođe je doktorand na pomenutom fakultetu, a učestvovao je u nekoliko projekata fokusiranih na obradu signala i aplikacije mašinskog učenja. Pored toga, Vajs je radio u oblastima biomedicinskog inženjeringa i kalibracije senzora kvaliteta vazduha. Posle predavanja sledi networking.

Meetup počinje u 18 časova u Startit Centru u Beogradu (Savska 5), a više inormacija o samom događaju i govorniku dostupno sajta meetup.com, gde zainteresovani mogu da se prijave za učešće.