December 23, 2022 · Redakcija

Ustavni sud oborio član zakona koji se odnosi na mame preduzetnice

Prihvaćen je prigovor koji se odnosi na žene preduzetnice, one koje su na fleksibilnim ugovorima, kao i žene poljoprivredne osiguranice.

Ustavni sud je na 16. sednici doneo odluku da odredba člana 17. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije.

„Odloženo je objavljivanje odluke u Službenom glasniku Republike Srbije za šest meseci i zato u ovom trenutku nemamo više informacija. Međutim, ne brinemo jer je ovo bio slučaj i sa ranijim odlukama koje je Ustavni sud donosio u korist porodilja, a za koji smo uputili Predlog za ocenu ustavnosti”, saopšteno je iz udruženja Mame su zakon, dodajući da ovo u praksi najčešće znači da se ostavlja prostor zakonopiscu da izmeni odredbu koju je sud proglasio neustavnom.

Predstavnica pomenutog udruženja Tatjana Macura je u razgovoru sa Biznis.rs pojasnila da se radi o delu zakona koji se odnosi na žene koje samostalno obavljaju delatnost, žene na fleksibilnim ugovorima i na poljoprivredne osiguranice, i to u pogledu dužine trajanja isplate nadoknade tokom odsustva sa posla nakon porođaja.

„Odluka Ustavnog suda u najmanju ruku može da se odnosi na to da će i ove majke moći da odsustvuju sa posla dve godine ukoliko rode treće i svako sledeće dete, kao i majke koje imaju zaključen ugovor o radu sa poslodavcem”, naglasila je Macura, pojašnjavajući da se nada da će odluka Ustavnog suda biti dobra baza da se usvoje i druge izmene koje su predmet pregovora „Mame su zakon” i predstavnika vlasti.

Macura je potom navela da je krajnji cilj pregovora Udruženja i nadležnog ili nadležnih ministartava potpuno suzbijanje diskriminacije trudnica i majki preduzetnica, što, kako kaže, u praksi znači da se njihova prava moraju izjednačiti sa pravima onih žena koje su zaposlene kod poslodavca.

Kada je reč o tome da li će mame preduzetnice dobijati pun iznos naknade dok su na trudničkom i porodiljskom odsustvu kao i zaposlene žene, Macura očekuje da će se ispuniti obećanje koje je dao predsednik države i da će sve izmene stupiti na snagu od 1. marta godine koja dolazi.

Naime, Zakon o zdravstvenom osiguranju obavezuje preduzetnice zatvore preduzetničku agenciju ako žele pravo na punu naknadu da tokom trudničkog odsustva. U suprotnom, naknada se umanjuje za 50 odsto, što ugrožava opstanak poslovanja preduzetnica

Takođe je sporan i Zakon o finansijskoj podršci porodica sa decom, budući da zaposlene majke mogu da odsustvuju sa posla dve godine nakon rađanja trećeg i svakog narednog deteta, dok su preduzetnice uskraćene i za ovo pravo. Dakle, u slučaju da preduzetnice koje su majke rode treće i svako naredno dete, po zakonu mogu dobiti odsustvo u trajanju od godinu dana. 

Među zahtevima udruženja koja se bore za prava mama preduzetnica jeste i pravo da preduzetnice prenesu odsustvo sa rada radi nege deteta na partnera. Zakonom o radu partnerima zaposlenih majki garantuje se pravo prenosa odsustva radi nege deteta, dok preduzetnice nemaju mogućnost to da urade.