September 8, 2023 · Redakcija

Novi besplatni kurs mekih veština Nove iskre

Kroz 14 video lekcija i 13 praktičnih vežbi kurs pokriva teme poput saradnje s drugima, kreativnosti, liderstva, i još toga.

Nova iskra je u saradnji sa projektom Preduzmi ideju objavila novi besplatni kurs mekih veština.

Meke veštine su važne za lični i profesionalni razvoj, jer pomažu u boljoj komunikaciji, saradnji, rešavanju problema i vođenju timova.

Kurs se sastoji od 14 video lekcija i 13 praktičnih vežbi koje pokrivaju sledeće teme:

  • Upravljanje sobom: kako bolje upoznati sebe, svoje snage i slabosti, ciljeve i vrednosti, kao i kako efikasno upravljati svojim vremenom i energijom.
  • Saradnja sa drugima: kako poboljšati komunikaciju i aktivno slušanje, kako graditi poverenje i poštovanje sa saradnicima, kako kreirati timsku kulturu i strukturu koja odgovara biznisu i kapacitetima članova tima.
  • Kreativnost i rešavanje problema: kako razvijati kreativno mišljenje i inovativnost, kako rešavati kompleksne probleme koristeći različite tehnike i metode, kako testirati i validirati rešenja.
  • Liderstvo: kako osnažiti sopstvene liderske kapacitete, kako motivisati i inspirisati druge, kako voditi procese i timove koji su spremni za kontinuirani razvoj.

Kurs je namenjen mladim preduzetnicima, kreativcima, inovatorima i budućim liderima koji žele da stvaraju timove i biznise otporne na izazove budućnosti, ali i svima onima koji žele da budu konkurentniji na tržištu rada.

Kurs je dopunjen praktičnim savetima i uvidima mladih lokalnih preduzetnica i preduzetnika koji u svom radu i poslovanju stavljaju veliki akcenat na razvoj mekih veština.

Polaznici koji prođu sve lekcije kursa i urade sve praktične vežbe dobiće seritfkat o pohađanju. Kurs je moguće pohađati više puta.

Lekcije kursa traju po sat vremena, a uz vežbe se ceo kurs može proći kroz nešto preko četiri sata. Pored samih lekcija, svaki modul kursa sadrži i obavezne vežbe, kao i materijal Saveti i trikovi u trajanju od 1h.

Celokupan kurs dostupan je besplatno na ovom linku.