December 15, 2022 · Redakcija

276 miliona dinara za inovativne projekte od Fonda za inovacionu delatnost

Javni poziv je otvoren sve do utroška opredeljenih sredstava.

Fond za inovacionu delatnost raspisao je 15. decembra konkurs za dodelu 276 miliona dinara iz budžeta države za inovativne projekte preduzeća i naučnoistraživačkih organizacija kroz dodelu inovacionih vaučera i Programa transfera tehnologije.

Kako je saopšteno iz Fonda, na raspolaganju su inovacionu vaučeri mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju.

Jednom podnosiocu prijave može biti odobreno više inovacionih vaučera u maksimalnom iznosu do 2,4 miliona dinara. Naime, pojedinačnim inovacionim vaučerom se finansira do 60 odsto ukupnih troškova usluga, maksimalno do 800.000 dinara, ne uključujući porez na dodatu vrednost (PDV). 

Vaučeri se dodeljuju po redosledu stizanja prijava u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave od strane preduzeća, a kako je istaknuto u zvaničnom saopštenju Fonda, javni poziv će biti otvoren sve do utroška opredeljenih sredstava.

Takođe, Fond je objavio da je naučnoistraživačkim organizacijama ponovo dostupan Program transfera tehnologije koji pruža finansijsku podršku za povećanje sposobnosti i efikasnosti u komercijalizaciji pronalazaka, u iznosu do 2,4 miliona dinara po pojedinačnom projektu. Kako se navodi, fond podržava finansiranje odobrenog projekta u celosti, odnosno do 100 odsto ukupno odobrenog budžeta projekta. Raspoloživa sredstva za Program transfera tehnologije iznose 176 miliona dinara.

Prema dostupnim informacijama, minimum 70 odsto dostupnog budžeta Fonda za pojedinačni javni poziv biće opredeljeno za projekte koji spadaju u sledeće oblasti: Hrana budućnosti; Informacione i komunikacione tehnologije; Mašine i proizvodni procesi budućnosti; Kreativne industrije. S druge strane, preostalih maksimum 30 odsto biti dodeljeno projektima iz svih ostalih oblasti.

Svi oni koji su zainteresovani za gorepomenute pozive, mogu se prijaviti za finansijsku podršku putem portala. Neophodna dokumentacija, kao i više informacija o samim pozivima, dostupni su na zvaničnom sajtu Fonda za inovacionu delatnost.