February 23, 2023 · Redakcija

Izmene u načinu oporezivanja i obavljanja delatnosti za paušalce

Promene od 1. januara se odnose na otpočinjanje obavljanja delatnosti, prijavljivanja prestanka, prekida i nastavka obavljanja delatnosti.

Poreska uprava od 1. januara 2023. godine uvela je izmene koje se tiču preduzetnika koji su paušalno oporezovani. Promene se odnose na otpočinjanje obavljanja delatnosti, zatim prijavljivanja prestanka, prekida i nastavka obavljanja delatnosti, kao i na načine oporezivanja, prenosi biznis.rs

Kako navodi Poreska uprava, preduzetnici koji porez plaćaju na paušalno utvrđeni prihod prilikom prijavljivanja prestanka i prekida obavljanja delatnosti, kao i nastavka obavljanja delatnosti, nakon prekida ne podnose poresku prijavu PPDG-1R sa osnovom podnošenja prijave: 

oznaka 3 – prestanak obavljanja samostalne delatnosti, 

oznaka 4 – prekid obavljanja samostalne delatnosti i

oznaka 16 – nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prekida obavljanja delatnosti.

Preduzetnici paušalci nemaju obavezu podnošenja poreske prijave ukoliko se navedene promene odnose na period posle 01. januara 2023. godine, jer će Poreska uprava poresku obavezu utvrditi rešenjem na osnovu podataka preuzetih iz nadležnog registracionog organa.

Za promene koje su se desile pre navedenog datuma i dalje postoji obaveza podnošenja poreskih prijava sa odgovarajućim osnovom za podnošenje prijave.

Prema ranijim zakonskim pravilima, svaki poreski obveznik bio je u obavezi da svaku promenu u poslovanju prijavi Poreskoj upravi podnošenjem odgovarajuće poreske prijave, što je stvaralo brojne situacije gde preduzetnici nisu obavestili Poresku upravu o ponovnom otpočinjanju poslovanja, i nove izmene predstavljaju jedan od koraka ka rešenju takvih situacija, navodi biznis.rs.

Sa drudge strane, ukoliko poreski obveznik koji je plaćao porez i doprinose na stvarno ostvareni prihod želi da promeni način oporezivanja u obavezi je samo da podnese zahtev za prelazak na paušalno oporezivanje i Poreska uprava će uraditi sve ostalo.

Isto važi i prilikom privremenog prekida obavljanja delatnosti i nastavljanja obavljanja delatnosti. Poreska uprava će po službenoj dužnosti evidentirati privremeni prekid obavljanja delatnosti, kao i nastavak obavljanja delatnosti prema datumima koji su navedeni u APR.