January 24, 2023 · Redakcija

Istraživanje: Plate dizajnera idu i preko 4000€, žene manje plaćene na svakom nivou

Pogledajte podatke iz prvog istraživanja o platama dizajnera u Srbiji u kome je učestvovalo 700+ ispitanika.

U prvom istraživanju dizajnerske scene u Srbiji, koje je tokom novembra i decembra sproveo Strahinja Todorović, dobili smo uvid u plate na domaćem tržištu, uloge koje domaći dizajneri najčešće preuzimaju u timovima, gradove iz kojih dolaze i druge podatke.

Najviše UX/UI i product dizajnera, približno jednak broj žena i muškaraca

Od 700 ispitanika, 63% se bavi dizajnom digitalnih proizvoda kroz ulogu UX/UI ili product dizajnera, dok je grafički i vizuelni dizajn obuhvatio 32% uzorka.

Kada je u pitanju iskustvo domaćih dizajnera, 71% ih je na tržište ušlo u poslednjih osam godina, dok je 57% ušlo u poslednjih šest godina.

Većina dizajnera je bazirana u Beogradu i Novom Sadu (84%), bez drugih gradova koji bi se značajnije izdvojili.

Kada je u pitanju zastupljenost muškaraca i žena, odnos je blizu izjednačenom, 52% uzorka čine muškarci, 47% žene. Ova ujednačena raspodela se doduše ne prenosi i na polju plata.

Raspodela između dizajnera koji rade u domaćim ili stranim firmama je u odnosu 2:1 u korist domaćih firmi, međutim, ukoliko se pogledaju podaci samo za dizajnere digitalnih proizvoda, ovaj odnos je bliže izjednačenom. Skoro polovina domaćih dizajnera radi u firmama koje razvijaju sopstveni proizvod, njih 41%.

Medijana za mediore 1400€, za seniore 2300€ (UX/UI i Product dizajn)

Kada su u pitanju zarade, podaci su podeljeni prema senioritetu i tipu dizajna kojim se ispitanici bave. Slede podaci za dizajnere digitalnih proizvoda.

Plate junior dizajnera (1-2 god. iskustva) se kreću od 350 do 1500€, dok je medijana 800€.

Plate medior dizajnera (3-6 god. iskustva) idu od 500 do 2800€, sa medijanom od 1400€.

Seniori (6-12 god. iskustva) zarađuju između 500 i 4750€, a medijana iznosi 2300€.

Primećena je razlika u platama između muškaraca i žena, koja je nešto izraženija kod seniora.

Juniori medijana – žene 800€, muškarci 900€
Mediori medijana – žene 1400€, muškarci 1500€
Seniori medijana – žene 2200€, muškarci 2650€

Plate grafičkih dizajnera znatno niže

Kada su u pitanju grafički i vizuelni dizajneri, plate na tržištu su značajno niže, ali autori istraživanja navode da bi ove podatke trebalo uzeti sa rezervom, budući da ovaj tip dizajnera čini dosta manji deo uzorka.

Junior dizajneri zarađuju između 400 i 1200€, sa medijanom od 570€.

Plate medior dizajnera se kreću od takođe od 400 do 1200€, uz medijanu od 750€.

Seniori zarađuju između 500 i 1700€, dok medijana iznosi 850€.

Sve manje usamljenih dizajnera

Kako se navodi u anketi, sve je manje dizajnera koji sami rade u firmi (što je jedan od znakova sazrevanja domaćeg tržišta), dok istovremeno sa rastom broja zaposlenih broj dizajnera ne raste u istoj proporciji:

  • 19% ispitanika su jedini dizajner u firmi
  • 62% rade u timu koji broji 2-10 članova

Ukoliko vas zanima da pogledate sirove podatke, oni su otvoreni i dostupni ovde.