October 21, 2022 · Redakcija

Raspisan dodatni upisni rok za Master 4.0 Umetnost i dizajn video igara

Rok za prijavu na program na kom sarađuju gejming kompanije, Univerzitet umetnosti i Matematički fakultet je 24. oktobar 2022. godine.

Rok za prijave za Master 4.0 programe, odnosno gejming programe na državnim fakultetima koji se realizuju u saradnji sa gejming industrijom (3Lateral, Crater Training Centar, Mad Head Games, Nordeus, PlayrixRS, SAE Institut, Two Desperados i Ubisoft Belgrade), jeste 24. oktobar.

Kako se navodi, završetkom ovog trosemetralnog master akademskog studijskog programa – Umetnost i dizajn video igara, studenti stiču 90 ESPB.

Cilj programa, u čijoj realizaciji učetvuju, pored pomenutih kompanija, Univerzitet umetnosti i Matematički fakultet, jeste da studenti ovladaju specifičnim znanjima i veštinama, kao i da artikulišu i razviju svoje talente i kreativnost u skladu sa potrebama gejming industrije. 

Takođe, ovaj master program omogućava studentima da steknu praktična znanja iz odabranih oblasti programiranja neophodnih za razvoj video igara (3D modelovanja i animacije, koncept i karakter dizajna, alata za razvoj igara, osnova VR tehnologija), te da usvoje teorijska znanja iz oblasti teorije video igara, liderstva i razvoja kreativnih timova, marketinga i preduzetništva u gejming industriji itd. Nakon uspešno završenog programa, studenti stiču zvanje Master umetnik digitalnih medija.

Polaganje prijemnog ispita

Prema dostupnim informacijama, kandidati polažu ispit provere sklonosti i sposobnosti. Tom prilikom, moraju da predaju biografiju, motivaciono pismo i svoj portfolio, koji ima najmanje tri projekta koji ilustruju sklonost ka nekoj od oblasti procesa razvoja video igara (npr. animacija, zvuk, koncept art i slično). 

Ovaj ispit kandidati polažu ispred petočlane komisije koju čine dva nastavnika Univerziteta umetnosti, jedan nastavnik Matematičkog fakulteta i po jedan stručnjak iz prakse i predstavnik kreativnih industrija.

Rok za prijavu

Prijavljivanje zainteresovanih za master program Umetnost i dizajn video igara vrši se na Univerzitetu umetnosti u Beogradu (Kosančićev venac 29), a predaja dokumenata moguća je do 24. Oktobra. 

Prijemni za pomenuti master biće održan narednog dana, to jest 25. oktobra, a nastava će, kako je saopšteno, početi 1. novembra.

Broj budžetskih mesta je 15, a samofinansirajućih 10. Sve ostale neophodne informacije o uslovima za upis mogu se pronaći na zvaničnoj stranici Univerziteta umetnosti u Beogradu.