March 16, 2023 · Redakcija

Artikoolacije otvaraju novu umetničku izložbu i oplemenjuju zidove IT kancelarija

Ova izložba udruženja Krîvā je najveća do sada, a u saradnji sa domaćom zajednicom može da se proširi i u druge kancelarije u gradovima širom Srbije.

Otvorena je nova izložba u sklopu projekta Artikoolacije, koju organizuje udruženje Krîvā i koja će biti otvorena do kraja maja. U pitanju je projekat koji promoviše stvaralaštvo mladih umetnika organizujući prodajne izložbe u IT kancelarijama.

Cilj projekta je da uvođenjem umetničkih dela na neko vreme promeni izgled kancelarijskog prostora kao i da pomogne mladim umetnicima putem promovisanja njihovog rada i organizovanjem prodajnih izložbi. Kompanije doniraju zidove svojih prostorija, dok udruženje Krîvā organizuje i menja izložbu na svaka 2-3 meseca, i organizuje događaje i druženja sa umetnicima.

Foto: Mitar Mitrović

Do sada je održano 9 prodajnih izložbi, na kojima je izlagalo preko 40 mladih umetnika, a prodato je preko 70 radova. Izložbe su se odvijale i tokom pandemije, ali ove godine zadobijaju novi zamah.

Naime, aktuelna izložba organizuje se na najvećem prostoru do sada, izložen je najveći broj radova (preko 90), i na izložbi učestvuje 9 mladih izlagača – najviše do sada. Ova izložba održava se u novim prostorijama kompanije HOOLOOVOO, koja je ovom prilikom ponovo pokazala podršku za projekat.

Foto: Mitar Mitrović

Artikoolacije postoje od 2019. godine, a rad na projektu vodi udruženje Krîvā, sa ciljem da se u inicijativu uključi što veći broj kompanija i poveća broj mladih umetnika na budućim izložbama.

Planiraju se izložbe van Beograda, najpre u Novom Sadu, a možda i šire, u zavisnosti od spremnosti drugih IT kompanija za ovakav vid projekata.

Foto: Mitar Mitrović

Foto: Mitar Mitrović